«Oudere werknemers moeten langer blijven,» zegt VEV

BRUSSEL -

De Vlaamse werkgeversorganisatie VEV vindt dat «levenslang leren brugpensioen overbodig moet maken». Overheid en sociale partners moeten zowel de ondernemingen als de werknemers blijven sensibiliseren rond de thema's van permanente vorming en levenslange inzetbaarheid. «Men moet er opnieuw gaan aan wennen dat men pas na 60 in plaats van na 50 met (brug)pensioen gaat,» aldus Philippe Muyters, directeur-generaal van het VEV. Hoewel veel bedrijven zeggen principieel open te staan voor de aanwerving van oudere werklozen, wordt die stap in de praktijk meestal nog niet gezet. Slechts 14 procent is bereid oudere werknemers in dienst te nemen terwijl 21 procent dat helemaal niet wil en 65 slechts matig geïnteresseerd is. Het VEV vindt dat de overheid in dit geval stimulerend moet tussenbeide komen. Voor oudere werknemers moet ook meer gebruik gemaakt worden van outplacement en herorientering van de loopbaan als middelen om oudere werknemers binnen het arbeidsproces te houden. Wat de vorming en bijscholing betreft blijkt uit de enquete ook dat er nood is aan een aangepast vormingsaanbod voor oudere werknemers.

Belga

BR>Vorming en bijscholing mag volgens het VEV door de overheid niet gezien worden als uitsluitend behorend tot haar bevoegdheden. De privé-opleidingsverstrekkers zorgen nu al voor de meeste opleiding en bijscholing. Bij arbeiders gaat het dan meestal om veiligheid en productietechnieken, bij bedienden om burotica en productkennis, bij middenkaders om kwaliteitszorg en veiligheid en bij hoger kaderpersoneel om organisatiecursussen en kwaliteitszorg.