Concentra ziet af van overname Continental

HASSELT -

Concentra Grafische Groep, de drukkerijpoot van de Hasseltse holding Concentra, ziet af van de plannen om de meerderheid van de aandelen van de in moeilijkheden verkerende drukkerijgroep Continental Printing over te nemen. De beslissing is genomen na kennisname van de bijkomende audit die Concentra bij KPMG had besteld, over de preciese hoogte van het eigen vermogen van Continental Printing. Volgens afgevaardigd bestuurder Willy Lenaers van Concentra Holding bleek uit die studie dat het eigen vermogen een flink stuk negatief is. «We hebben altijd gezegd dat we in dat geval zouden afzien van een overname van Continental, omdat de groep ook nog drie miljard schulden torst (waarvan 1,5 miljard bij de banken). Met een dergelijk negatief eigen vermogen is een dergelijke transactie niet langer haalbaar.» Over de preciese uitkomst van de KPMG-audit zijn geen details bekendgemaakt.

D.C.

BR>Concentra Grafische Groep had eerder met de familiale aandeelhouder Govaerts van Continental Printing een voorlopig akkoord bereikt, waarbij Concentra de meerderheid zou nemen in Continental. Aan de voorwaarden van dat akkoord is niet langer voldaan.

Vandaag buigt de raad van bestuur van de nv Ro in Houthalen, de houdstermaatschappij van Continental, zich over de verdere gang van zaken.

Mogelijk zal de commissaris inzake opschorting nu naar de handelsrechtbank trekken. Indien de rechter Continental alsnog failliet verklaart, kan de groep in verschillende onderdelen aan gegadigden verkocht worden. Concentra blijft eventueel kandidaat voor een aantal onderdelen van de groep Continental.

De Antwerpse rechtbank van Koophandel heeft op 20 oktober het concordaat voor de groep Continental Printing aanvaard voor een periode van twee maanden. De uitspraak betekende dat de 17 bedrijven van Continental Printing, waaronder ook de drukkerij Ro in Houthalen, gedurende deze periode kunnen voortwerken en voorlopig opschorting van betaling krijgen. De groep telt in totaal ongeveer 700 werknemers en haalde vorig jaar een geconsolideerde omzet van 2,9 miljard frank. Bij Ro in Houthalen werken 160 mensen.