Elite neemt directieleden terug op

PARIJS -

Het modellenbureau Elite, dat in opspraak kwam na een reportage van de BBC, heeft beslist om twee van zijn bestuurders, opnieuw in hun functie te bevestigen. Daarnaast wil Elite klacht indienen tegen de BBC en tegen de reportagemaker wegens «het schaden van de reputatie van het agentschap».

Belga

BR>Gérald Marie, voorzitter van Elite Europe, en Xavier Moreau, organisator van de jaarlijkse modellenwedstrijd van het agentschap, worden in hun eer en functies hersteld. Maar Marie verklaarde dinsdag om «momenteel mijn taak binnen het agentschap nog niet op te nemen, teneinde een totale vrijheid te behouden die mij zal toelaten een licht te werpen op de omstandigheden waarin de reportage werd gemaakt».

Tegen de reportagemakers wordt klacht ingediend. «De reportage creëert een amalgaam tussen enerzijds de feiten en anderzijds personen die vreemd zijn aan het agentschap. De beelden die betrekking hebben op het gebruik en de handel van drugs, houden geen verband met het agentschap Elite en zijn personeel,» verduidelijkte Elite.