De Lijn en Unizo lanceren Minder Hinder Plan voor handelaars

Print
De Lijn en Unizo hebben een Minder Hinder Plan voor handelaars uitgewerkt. Het Plan voorziet in heel wat maatregelen op maat van de handelaars die zich tijdens grote infrastructuurwerken vaak in een kwetsbare positie bevinden.
Zo zal een lokale Unizo-coördinator worden aangesteld die de lokale handelaars vertegenwoordigt en hun aanspreekpunt is. Er wordt ook een overlegforum opgericht dat zal bestaan uit een vertegenwoordiging van lokale handelaars. Pilootproject voor de samenwerking tussen De Lijn en Unizo is de tramlijn Deurne-Wijnegem. Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt toonde zich daar donderdag, tijdens de voorstelling van het Minder Hinder Plan, bijzonder verheugd over.
"Met dit protocol tussen De Lijn en Unizo zullen we tijdens de tramprojecten de hinder voor de handelaars tot een minimum kunnen beperken. Handelaars zijn bij grote infrastructuurwerken nu eenmaal een kwetsbare groep. Afspraken rond communicatie naar handelaars zijn cruciaal om hen door de vervelende periode van werken te begeleiden", aldus Van Brempt.