Belangenvereniging eist betere voorwaarden voor Nederlandse arbiters

ZEIST -

De Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal (BSBV) eist van de KNVB betere werkomstandigheden voor haar leden. Eén van de eisen is een forse salarisverhoging. Ook wil de vereniging dat de KNVB de leeftijdsgrens voor arbiters schrapt en daarvoor in de plaats een kwaliteitsgrens instelt.

ANP

BR>Voorzitter van de belangenvereniging Arie Treffers pleit voor een zodanige salarisverhoging, dat de scheidsrechters kunnen leven van hun sport. "Nu worden arbiters afgerekend op hun fouten, terwijl de bedrijfstak en de KNVB niet eens de voorwaarden hebben geschapen om ze optimaal te laten presteren. Als een arbiter een fout maakt, moet hij wel de tijd hebben om er over na te denken."

Ook zou de BSBV graag een scheidsrechters-cao ingevoerd willen zien, om arbiters ook een pensioenregeling te bieden.

De clubs die Treffers vorige week aanschreef, reageerden enthousiast. "Bij hen heb ik steun gevraagd voor ons standpunt dat de leeftijdsgrens van 47 jaar moet verdwijnen. Het is toch pure kapitaalvernietiging als je een goede scheidsrechter zomaar van tafel veegt omdat hij zogenaamd te oud is? Dat is schandalig. Tot nu toe hebben 28 betaaldvoetbalclubs positief gereageerd. Ik verwacht dat zij bij de KNVB zullen aankaarten dat de leeftijdsgrens moet verdwijnen. Ze hebben hun steun toegezegd."

Treffers heeft ongeveer een verdubbeling van de salarissen voor ogen. Van onder naar boven, van assistent-scheidsrechters tot internationale toparbiters denkt Treffers aan een jaarsalaris van 60.000 tot 180.000 gulden, omgerekend van 1 miljoen tot ruim 3 miljoen BEF.

Ironisch genoeg is één van de voornaamste gesprekspartners bij de KNVB, John Blankenstein, die zelf vanwege de leeftijdsgrens stopte met zijn werk als arbiter.