VLD vraagt duidelijkheid Sp.a over schoolpremie

Print
Het VLD-partijbestuur vraagt dat de sp.a snel duidelijkheid verschaft over haar houding ten aanzien van de schoolpremie.
BR>Het bestuur van de Vlaamse liberalen benadrukt dat het voorstel past in de doelstelling van de federale regering om de koopkracht van de bevolking en de competitiviteit van de bedrijven op te krikken. Het partijbestuur reageert daarmee op de kritiek die Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) gisteren/zondag uitte op de plannen van de federale regering om een schoolpremie in te voeren. "Elke federale euro gaat best op de eerste plaats naar een begroting die duurzaam in evenwicht is en naar een potje waarmee in de toekomst de pensioenen worden betaald", verklaarde hij in De Zevende Dag. VLD-voorzitter Bart Somers wijst erop dat premier Guy Verhofstadt in januari aankondigde dat de regering een inspanning zou doen om de koopkracht van de mensen te versterken. In ruil vragen we dat de sociale partners bij de loononderhandelingen tijdens het najaar oog zouden hebben voor de noodzakelijke competitiviteit van onze bedrijven, aldus Somers. "Concreet wil de regering via toelagen, zoals de schoolpremie, en lastenverlagingen het netto-inkomen van de mensen verhogen, zonder dat de loonkost voor de bedrijven de hoogte ingaat. Dit is essentieel om de concurrentiekracht van onze economie te vrijwaren", vindt hij.