Louis Michel dient klacht in wegens beledigingen

Europees Commissaris voor Ontwikkeling Louis Michel gaat klacht indienen tegen dr. François Tshipamba Mpuila, de vertegenwoordiger van de UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social) in België wegens kwetsende uitlatingen.

Belga

De Belgische EU-commissaris zegt het slachtoffer te zijn van een campagne met verwijten op het internet. De juridische dienst van de Commissie heeft Michel aangeraden een advocaat onder de arm te nemen om klacht in te dienen wegens de "erg persoonlijke aard van de aanvallen". En dat is wat ik ga doen, zo verklaarde Louis Michel. Sinds december beschikt de Europese commissaris over een gepantserde wagen en krijgt hij persoonlijke bescherming wegens de bedreigingen aan zijn adres. De UDPS-vertegenwoordiger verspreidt sedert enkele maanden teksten op internet waarin Michel wordt afgeschilderd als 'sadistische voorstander van de slavernij', 'gulzige predator' of 'pyromaan'.

Louis Michel heeft lang geaarzeld om klacht in te dienen. "Maar deze teksten getuigen van zoveel haat dat die man mij uiteindelijk in gevaar brengt: ik bezoek moeilijke plaatsen waar mij van alles kan overkomen", aldus Michel.