Kernkabinet: nog geen duidelijkheid over schoolpremie en asieldossier

Print
De federale topministers hebben zondag op een vergadering van het kernkabinet nog geen beslissing genomen over de invoering van de schoolpremie in 2006. Het blijft wachten op meer duidelijkheid over de budgettaire marges voor dit jaar.
De hervorming van de asielprocedure kwam, in tegenstelling tot wat eerder werd aangekondigd, niet aan bod. Het kernkabinet kwam zondag nog eens bijeen om het pact inzake competitiviteit en koopkracht voor te bereiden. Vorige week besliste de regering om pas naar aanleiding van de begrotingscontrole in juli te bekijken of er dit jaar nog maatregelen kunnen worden genomen. Enkele maanden later, bij de opmaak van de begroting 2007, worden definitieve knopen doorgehakt. Aan deze regeling wijzigt na de vergadering van vandaag/zondag niks.

Minister van Begroting Freya Van den Bossche legde een nota neer met het oog op de begrotingscontrole en er werd beslist om drie werkgroepen in het leven te roepen. De eerste -moet een macro-economische analyse maken over de gevolgen van de economische groei, de tweede dient uit te maken welke de fiscale en sociale ontvangsten zijn en de derde werkgroep voert een monitoring uit van een reeks eerdere beslissingen (brengen die genoeg geld op? ).

Volgens de sp.a-minister moeten de drie werkgroepen hun huiswerk tegen eind deze maand af hebben. Nadien kan de regering aan de begrotingscontrole beginnen. Die wordt half juli afgewerkt. De cijfers over de financiële vooruitzichten zullen op 12 juli bekend zijn. Pas dan wordt duidelijk of dit jaar nog maatregelen volgen die kaderen in het pact, zoals onder meer de schoolpremie. Over de invoering ervan groeit naar verluidt een consensus, maar een echt akkoord erover bestaat nog niet. De beslissing over de invoering dit jaar kan volgens sommigen nog een tweetal weken wachten. Er is wel een wettelijke basis voor nodig. Die zou er kunnen komen door bijvoorbeeld een amendement in te dienen op het wetsontwerp houdende diverse bepalingen, de zogenaamde mozaiekwet. De regering kan dan later eventueel per kb de modaliteiten regelen. Ondertussen heeft de regering ook de oriëntatienota voor de opmaak van de begroting 2007 klaar. Die wordt in de loop van volgende week besproken.

Opvallend is dat de topministers de discussie over de hervorming van de asielprocedure zondag niet hebben aangesneden. Dat was nochtans een uitdrukkelijke vraag van de PS nadat het kernkabinet het vorige woensdag niet eens raakte over een aantal aanpassingen aan de wetsontwerpen die momenteel in de Kamer worden besproken. Begin deze week leek het erop dat de paarse partijen het eens zouden geraken over enkele aanpassingen (verstrenging de filter die moet vermijden dat misbruik wordt gemaakt van de procedure bij de Raad van State, rekening houden met procedure bij de Raad van State bij regularisaties en het terugsturen van EU-onderdanen die in ons land in open centra zitten), maar zover kwam het dus niet. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael kondigde enkel een amendement aan dat zegt dat de filter na één jaar zal worden geëvalueerd.

Volgens sommigen werd de vergadering gekenmerkt door een gespannen PS-vice-premier Laurette Onkelinx, die uithaalde naar de werkwijze binnen de regering en het feit dat het nog altijd niet duidelijk is welke de budgettaire marges zijn. Onkelinx maakte eerder op de week duidelijk dat de schoolpremie er volgens haar nog dit jaar moet komen.