Nieuwe stiptheidsacties tegen uitbesteding Kraft-informatici

Print
Het plan dat de directie van Kraft Foods op 29 april bekendmaakte om 6 informatici uit te besteden aan EDS (Electronic Data Systems) blijft in het bedrijf in Huizingen syndicaal verzet uitlokken.
BR>In een pamflet kondigen de werknemers van de informatica-afdeling nieuwe werkonderbrekingen aan. Op 29 juni is er een verzoeningsvergadering op het paritair comité van het ministerie van tewerkstelling en arbeid. De outsourcing maakt deel uit van een overeenkomst die Kraft wereldwijd afsloot met EDS. In totaal zijn 670 informatici uit de helpdesks bij de operatie betrokken. De vakbonden in Huizingen eisen de intrekking van de outsourcing omdat gevreesd wordt dat de betrokken werknemers snel zullen ontslagen worden en weldra ook andere diensten hetzelfde lot zullen ondergaan.  Volgens de vakbonden is er in diverse Europese vestigingen protest tegen het plan. In Frankrijk hebben de vakbonden de directie twee weken terug voor de rechter gedaagd omdat de overdracht van het personeel onwettelijk is. Sinds de intentie bekendgemaakt werd, hebben de vakbonden in ons land geweigerd om hierover te onderhandelen met de directie omdat ze principieel gekant zijn tegen de maatregel.