Pidpa realiseert meer omzet maar boekt minder winst in 2005

Print
Drinkwatermaatschappij Pidpa heeft in 2005 een omzet van 119 miljoen euro gerealiseerd. In 2004 bedroeg het omzetcijfer nog 83 miljoen euro.
BR>De winst voor 2005 bedraagt 9,7 miljoen euro, een lichte daling tegenover de 10,6 miljoen euro van 2004. Dat meldt Pidpa maandag in een persbericht. De stijging van het omzetcijfer is voornamelijk toe te schrijven aan de opname van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage in de integrale waterprijs. In 2005 produceerde Pidpa 68,6 miljoen m3 water via haar eigen waterproductiecentra, 4,3 miljoen m3 werd aangekocht via andere maatschappijen. De klanten van Pidpa waren goed voor een afname van 60,3 miljoen m3 water. Andere waterbedrijven kochten 5,3 miljoen m3 water bij Pidpa. Eind 2005 telde Pidpa 463.547 klanten. "Deze stijging was groter dan andere jaren, voornamelijk door de overname van ongeveer 2.000 klanten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening in de Mechelse deelgemeente Muizen", klinkt het. Het voorbije jaar werd ook een punt gezet achter het aandeelhouderschap van de stad Antwerpen en de gemeente Zwijndrecht. Dit betekent dat AWW de nieuwe deelnemer is, en dat Antwerpen en Zwijndrecht, overeenkomstig het decreet intergemeentelijke samenwerking, geen deel meer uitmaken van Pidpa. "Voor de verdere evolutie van ons bedrijf is de oprichting van Hidrorio een belangrijke mijlpaal", zegt Eddy Huyghe, voorzitter van Pidpa. "Met dit project engageert Pidpa zich voor het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur, met een optimale service. Sinds 1 januari 2006 is deze dienst operationeel en intussen zijn al 9 gemeenten toegetreden tot Hidrorio", besluit Huyghe.