Transporteurs verwerpen algemeen inhaalverbod vrachtwagens

Print
De transporteurs verwerpen massaal het inhaalverbod voor vrachtwagens op 2x2-wegen dat onlangs is goedgekeurd door de federale ministerraad.
97 pct van de vervoerders is tegen het algemene inhaalverbod, zo blijkt uit een enquête van transportorganisatie Febetra. "Landuyt moet zijn huiswerk opnieuw maken op basis van gegronde argumenten en niet enkel meer met de bedoeling de sector een hak te zetten", luidt het.

Op 7 juni besliste de federale ministerraad een algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens in te voeren op wegen met 2x2 rijvakken. De transporteurs reageerden toen ook al afwijzend en voelen zich nu gesteund door een enquête die werd uitgevoerd onder de Febetra-leden. 97 pct van de ondervraagden verwerpt het verbod.

Febetra zegt dat er in het verleden wel afspraken met de regering waren rond een inhaalverbod tijdens de spitsuren, niet rond een algemeen inhaalverbod. "De sector kan dus alleen maar vaststellen dat minister Landuyt de sector steeds maar zand in de ogen wil strooien", luidt het in een persbericht. "Bovendien is er bij deze maatregel ook geen sprake van harmonisatie: in geen enkel ander Europees land geldt een algemeen inhaalverbod", aldus Febetra.

De transportorganisatie pleit voor een "actieve regelgeving voor inhaalverboden, waarbij wordt rekening gehouden met de plaats (aard van de weg), het tijdstip (spits- en daluren, vakantieperiodes) evenals met de verkeersafwikkeling (drukte, filevorming) en de omgevingsomstandigheden (zoals het weer, wegenwerken)". Daarbij is het gebruik van elektronische signalisatie een ideaal instrument, meent Febetra nog.