EU-Commissie presenteert oplossing voor transfer passagiersgegevens

Print
De Europese Commissie heeft een oplossing bedacht om het omstreden akkoord met de Verenigde Staten over de overdracht van persoonlijke gegevens van luchtvaartpassagiers opnieuw in orde te brengen. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie presenteert een nieuwe juridische basis, maar raakt niet aan de inhoud van het akkoord.
Eind mei vernietigde het Hof van Justitie het akkoord dat de Amerikaanse doeane toegang biedt tot de passagiersgegevens in de reservatiesystemen van de luchtvaartmaatschappijen. Volgens de rechters was het akkoord gebaseerd op een foute rechtsgrondslag. De Commissie meende immers dat het doel van een dergelijke regeling van commerciële aard is, terwijl het Hof oordeelde dat openbare veiligheid en wetshandhaving in het geding zijn.

De Commissie presenteerde maandag haar strategie om de juridische impasse te doorbreken. Ze vraagt de lidstaten om de huidige regeling met de VS tegen het einde van de maand te verbreken. Tegelijkertijd wil het dagelijks bestuur een mandaat om onderhandelingen aan te knopen met Washington over een nieuw akkoord.
Dat akkoord zal gebaseerd zijn op artikel 38 van het verdrag van de Europese Unie. Dat is volgens de Commissie de correcte juridische basis voor een internationaal akkoord op het vlak van openbare veiligheid. Het gaat om een bevoegdheidsdomein dat het Europese Parlement volledig buitenspel zet. Het halfrond had de zaak voor het Hof gebracht.
Aan de inhoud van het akkoord, waar de Europarlementsleden eveneens vraagtekens achter plaatsten, wenst de Commissie niets te veranderen. Het Hof heeft zich niet uitgesproken over de inhoud van de regeling en in zijn voorafgaand advies stelde de advocaat-generaal van het Hof dat de overdracht van de gegevens in overeenstemming was met de Europese regels over de bescherming van de privacy.

Het huidige akkoord verstrijkt op 1 oktober. Tegen die datum moet het nieuwe akkoord van kracht zijn. Zoniet dreigt een juridisch vacuüm dat zowel de luchtvaartmaatschappijen als de passagiers schade kan berokkenen. De Amerikanen dreigen immers met boetes of de intrekking van landingsrechten van maatschappijen die de Amerikaanse doeane geen kennis geven van de telefoonnummers, kredietkaartnummers, e-mailadressen en andere gegevens van hun klanten.