Brailleliga richt "stichting openbaar nut" op

Print
De vzw Brailleliga heeft een stichting van openbaar nut opgericht om wetenschappelijk onderzoek te financieren: de stichting Brailleliga.
BR>Op 11 mei is de erkenning in het Staatsblad verschenen. De stichting zal onderzoek over oogproblemen en -heelkunde financieren en sensibiliseringscampagnes opzetten. Waarom een erkenning aanvragen als stichting van openbaar nut? "Een stichting heeft een degelijk en duurzaam karakter en geniet van verlaagde successierechten, tot 6,6 pct in Brussel en 7 pct in Wallonië", zegt woordvoerder Alain van den Broek. "Er is ook meer sérieux verbonden aan dit statuut, doordat de rekeningen worden nagezien door een commissaris-bedrijfsrevisor en de stichting gecontroleerd wordt door de Federale Overheidsdienst Justitie". De Brailleliga, ruim 80 jaar geleden opgericht, biedt naar eigen zeggen diensten aan voor bijna 11.000 blinde en slechtziende personen en krijgt met de stichting meer armslag. Een wetenschappelijk comité, samengesteld uit leden van 7 Belgische universiteiten en voorgezeten door de Gentse professor Jean-Jacques De Laey, zal de onderzoeksprojecten selecteren die voor financiering in aanmerking komen. De stichting steunt vanaf dit jaar en door tussenkomst van het FRO (Fonds voor Research in Oftalmologie) twee onderzoeksprojecten voor een bedrag van 50.000 euro.