VLD gaat "Rechtdoor voor Antwerpen" naar verkiezingen

Print
De VLD Antwerpen trekt naar de komende gemeenteraadsverkiezingen met de campagneslogan "Rechtdoor voor Antwerpen".
"Het is onze duidelijke en krachtige beleidsvisie voor de stad Antwerpen. Onze slogan zegt het allemaal: we draaien niet rond de pot, we gaan rechtdoor met een beleid dat goed is voor onze stad en haar inwoners", zei Ludo Van Campenhout zaterdag tijdens het programmacongres van de VLD in Antwerpen. Op het congres werden de verschillende punten van het verkiezingsprogramma besproken en goedgekeurd. Zo pleit de VLD voor de invoering van een werfbonus, een voorstel dat zaterdag unaniem werd goedgekeurd door het congres. "Wij willen elke Antwerpenaar elk jaar een werfbonus geven op basis van de baten van de stad. Die bonus, ten bedrage van 40 à 50 euro, moet dan verplicht worden geïnvesteerd in de middenstand. Dat komt neer op een injectie in de Antwerpse middenstand van 8 miljoen euro", legt Van Campenhout uit.

De VLD is vragende partij voor de invoering van een Taalpaspoort Nederlands, waarbij op geregelde tijdstippen zowel de individuele voortgang van elk kind als de inspanning van het lerarenteam zal gemeten worden. Ook de uitbreiding van de openinsguren van de districtshuizen behoort tot het vragenpakket van de VLD. Minstens een keer per week moeten districtshuizen open zijn tot 21 uur en eenmaal per maand moet een opening op zaterdagvoormiddag worden voorzien. Jong VLD eiste zaterdag dat de IJzeren Brug niet mag worden gesloopt vooraleer er een haalbaar alternatief is. "Zolang het noodzakelijk is om een goede verkeersafwikkeling te garanderen en chaos te vermijden, wil de VLD de noodbrug behouden", sprak Christophe Wuyts, voorzitter van de Jong VLD Antwerpen.

"De sp.a is de motor geweest van een marketing- en 'feel good'-beleid en dat hebben ze goed gedaan. Maar de VLD is de stuwende en sturende kracht van de essentie van het beleid", besloot lijsttrekker Van Campenhout. De tweede plaats op de VLD-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is voor schepen Luc Bungeneers, Ann Coolsaet staat op de derde plaats, de vierde stek is voor schepen Dirk Grootjans, Vlaams parlementslid Annick De Ridder staat op vijf, Claude Marinower op zes en advocaat Kris Luyckx staat op de zevende plaats. De lijst wordt geduwd door schepen Leo Delwaide.