ACW wil internationale werking versterken

Print
De koepel van christelijke werknemersorganisaties ACW wil zijn engagement voor internationale samenwerking versterken, en dit zowel in het Zuiden als in Oost- en Centraal-Europa.
"Internationale solidariteit zit verweven in de werking van het ACW en van al zijn deelorganisaties. Dat onze solidariteit niet stopt aan de grenzen van onze gemeente, gemeenschap of land is vandaag nog eens aangetoond", sprak voorzitter Jan Renders zaterdag tijdens het vierjaarlijkse statutaire congres van het ACW in Antwerpen.

Concreet betekent dit versterkt engagement onder meer dat het ACW aan Wereldsolidariteit het expliciete mandaat zal geven om voor het geheel van de beweging de acties en initiatieven voor het Zuiden te coördineren, te stimuleren en te stroomlijnen. Voorts engageert het ACW zich ook om politieke invloed uit te oefenen op de diverse beleidsniveaus met standpunten en acties rond internationale actualiteitsdossiers en door strategische allianties aan te gaan met nationale, Europese en internationale organisaties.

Tijdens het congres van zaterdag werden ook de statuten van het ACW op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Zo zal het ACW-congres en de ACW-raad voortaan zeker de helft vrijwilligers moeten tellen en voor een derde uit vrouwen moeten bestaan. Ook enkele organisaties die tot nu toe geen stemrecht hadden, zal het ACW in de toekomst duidelijker erkennen en beter betrekken bij de inhoudelijke discussies. Het gaat om de thuiszorgdienst Familiehulp, Vakantiegenoegens, de sociaal-culturele vereniging voor vrije tijd en toerisme en Wereldsolidariteit, de NGO voor ontwikkelingssamenwerking. Zij krijgen voortaan stemrecht in de statutaire organen van het ACW.

"De wijzigingen die wij vandaag hebben aangebracht zijn een teken van de manier waarop wij ons ook in de organisatie-aanpak sterker willen maken om onze opdracht beter te kunnen uitvoeren", aldus voorzitter Renders.

Het congres keurde ook het inhoudelijke actieplan 2006 - 2010 goed. "Het is een actuele invulling van ons samenlevingsproject dat uitgedrukt is in de twaalf fundamentele doelstellingen van het ACW. De drie assen waarop ons project stoelt blijven sociale rechtvaardigheid, duurzame ontwikkeling en participatieve democratie", besloot Renders. Zaterdagmiddag beslist het congres nog over de kandidatuur van Jan Renders als algemeen voorzitter van het ACW.