Kernkabinet buigt zich over asielhervorming

Print
In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken loopt de algemene bespreking van de wetsontwerpen over de hervorming van de asielprocedure en de hervorming van de Raad van State stilaan ten einde.
BR> Het kernkabinet buigt zich maandagavond over een aantal voorstellen, waaronder aanpassingen aan de tekst over de filter bij de Raad van State. De nieuwe asielprocedure moet volgens de regering voor een betere en snellere afhandeling - met een uitspraak binnen het jaar - van de asieldossiers zorgen. Voortaan moet de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zich niet meer uitspreken over de ontvankelijkheid van asielaanvragen. Dat wordt een taak voor het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), dat ook nog altijd de uitspraak ten gronde doet. Beroep zal mogelijk zijn bij de nieuw op te richten Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). In de toekomst zal de Raad van State enkel nog moeten nagaan of er tijdens de procedure vormfouten zijn gebeurd. Tijdens de hoorzittingen enkele weken terug in de kamercommissie toonden vertegenwoordigers van het rechtscollege zich kritisch over filter. De minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael zou maandagavond zijn collega's amendementen op het wetsontwerp voorstellen om de filter te versterken. De regering zou zich ook buigen over striktere maatregelen tegenover kandidaat-vluchtelingen uit Europese landen. In de open centra zitten immers mensen uit EU-landen, hetgeen niet echt samenhangend is. "Men vindt er bijvoorbeeld Slovaken. We hebben echter Slovakije tot de Europese Unie toegelaten, wat betekent dat we vinden dat dit land zijn burgers correct behandelt. Een groot deel van die mensen heeft overigens vaak geen officiële asielaanvraag ingediend", luidt het in regeringskringen.