Europese Unie erkent Montenegro

Print
De Europese Unie heeft maandag de onafhankelijkheid van Montenegro erkend en er bij het nieuwe land op aangedrongen gezonde betrekkingen aan te knopen met Servië, het land waarmee het tot voor kort het laatste restant van Joegoslavië vormde.
BR> Ook Kroatië erkende Montenegro maandag. Eerder hadden alleen nog IJsland, Zwitserland en Rusland dat gedaan. De EU-ministers van buitenlandse zaken zeiden dat de onafhankelijkheidsverklaring die het Montenegrijnse parlement op 3 juni uitgaf de rechtsgeldige bevestiging was van de uitslag van het referendum dat twee weken daarvoor was gehouden. Van de Montenegrijnen stemde 55 procent voor afscheiding van Servië. De ministers zeiden dat de EU nauwe banden met Montenegro zal aangaan en drongen er bij de regering in Podgorica op aan een constructieve dialoog op te zetten over haar toekomstige betrekkingen met Belgrado. Een woordvoerder van de regerende Montenegrijnse Democratische Partij van Socialisten zei blij te zijn met de erkenning van de EU, die volgens hem een geweldige basis legt voor Montenegro's "toekomstige pad naar Europa". Zowel Servië als Macedonië staat op de nominatie om tot de EU toe te treden, al is hun kandidatuur nog niet formeel bevestigd. De EU-ministers bevestigden maandag nogmaals het "Europese perspectief van de westelijke Balkan". In de relatie met andere landen van de westelijke Balkan zette de EU maandag concrete stappen. Zo werd met Albanië een Stabilisatie- en Associatieverdrag getekend, dat dat land impulsen moet geven om de hervormingen door te voeren die nodig zijn voordat het tot de EU kan toetreden. Met Kroatië werden onderhandelingen geopend over het lidmaatschap van de EU. Kroatië hoopt in 2009 toe te treden, maar EU-diplomaten zeiden dat dat misschien wat te optimistisch is.