Conferentie waarschuwt voor vermindering plantensoorten

In het kader van de strijd tegen de honger in vele delen van de wereld hebben deskundigen maandag gewaarschuwd voor het alsmaar teruglopen van het aantal plantensoorten.

Belga

BR> Bij de opening van een conferentie in Madrid, georganiseerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO), luidde het dat in de voorbije honderd jaar 75 procent van de voedingsgewassen is verdwenen. Momenteel dekt slechts een dozijn plantensoorten - waaronder tarwesoorten, rijst en maïs - zowat zeventig procent van de voedselbehoefte van de wereldbevolking. Hoofdoorzaak van de zogenaamde soorterosie is de moderne landbouw, die zich nog enkel toespitst op enkele winstgevende soorten. Het verdwijnen van soorten leidt tot verlies van belangrijke erfelijke aanleg. Dat maakt voedingsgewassen kwetsbaarder voor schadelijke dieren, ziektes of droogte. Het gevolg kan hongersnood zijn.