Ontwerpakkoord bij meubelfabrikant Van Pelt in Lummen

Print
Directie en vakbonden bij meubelfabrikant Van Pelt in Lummen hebben na wekenlang onderhandelen maandag een ontwerpakkoord bereikt voor de 92 van de in totaal 184 werknemers die tengevolge van een herstructurering moeten afvloeien.
Het ontwerpakkoord zal dinsdag ter stemming aan het personeel voorgelegd worden. De bonden wilden maandag nog geen precieze details over de inhoud van het akkoord kwijt. Ze willen eerst de werknemers informeren, zo laat vakbondsafgevaardigde Luc Purnelle van het ACV weten.

Purnelle wilde wel kwijt dat het aantal mensen dat het bedrijf uiteindelijk zal moeten verlaten, lager ligt dan de aanvankelijk aangekondigde 92. De bonden drongen er tijdens de onderhandelingen op aan om het aantal ontslagen te beperken door middel van arbeidsherverdelende maatregelen. Ook vroegen ze om brugpensioen vanaf de leeftijd van 50 jaar in te voeren.