Vereenvoudiging registratie onderneming werpt vruchten af

Print
Naar aanleiding van het samenwerkingsakkoord tussen de fiscale administratie en de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat heeft de voorzitter van de notarissenfederatie, Pierre Nicaise, aan minister van Financiën Didier Reynders gemeld dat hij een "reële test" heeft uitgevoerd met de inschrijving van een onderneming.
De notaris maakte de gegevens over aan de griffie van de bevoegde handelsrechtbank en die kreeg bijna bijna onmiddellijk het inschrijvingsnummer. De verschijning in het Staatsblad en de registratie bij de Nationale Bank gebeurt nu in een termijn van twee dagen.  Het ging om de eerste volledig elektronische registratie van een bedrijf. In een eerste fase zullen een twintigtal notarissen de procedure hanteren. In 2007 zou het systeem veralgemeend moeten zijn. Om de efficiëntie te garanderen moeten de aanvragers een volledig dossier indienen, benadrukken de notarissen. Die snellere registratie van een onderneming kadert in de inspanningen van de regering om de administratieve lasten te vereenvoudigen