Samenwerkingsakkoord tussen fiscale administratie en notariaat

De fiscale administratie en de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat (KFBN) hebben maandag een samenwerkingsprotocol ondertekend.

Belga

BR>Daarmee willen ze de onderlinge procedures harmoniseren en de elektronische informatieuitwisseling verbeteren. Doel is om tijd te winnen, de rechtszekerheid te verhogen en de strijd tegen de fiscale fraude op te voeren, zo hebben minister van Financiën, Didier Reynders, en staatsesretaris Hervé Jamar verklaard.  De fiscale administratie bereikte eerder al een gelijkaardige overeenkomst met de boekhouders en wil er in de toekomst ook afsluiten met de deurwaarders en landmeters.  Het protocol moet de fiscale administratie en het notariaat aanmoedigen hun informaticatoepassingen op elkaar af te stemmen met als doel om de dienstverlening aan de burgers en ondernemingen te verbeteren.  Elk jaar gaan er 2,5 miljoen mensen bij een notaris voor advies en het verlijden van akten. In 2005 hebben de notarissen 900.000 akten verleden en voor meer dan 3 miljard euro aan registratierechten geïnd ten bate van de Staat.  De ondertekenaars benadrukten dat de uitwissling van gegevens gebeurt met respect voor het privé-leven van de betrokkenen. De notariële akten zijn trouwens typevoorbeelden van officiële documenten waarvan alle gegevens moeten gekend zijn.  De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is maar een begin. Er volgen nog gesprekken om de samenwerking op andere vlakken te verbeteren. Jamar denkt daarbij aan het zegelrecht, de inschrijving van hypotheken en de akten van bekendheid. Jamar stelt ook dat het protocol voorziet in een coördinatiecel die twee keer per jaar vergadert. Tegen 2012 moeten alle aanpassingen op volle toeren draaien.