EU en wereldbank niet eens over hulp Palestina

Print
Desgevallend zal de Europese Unie zonder de hulp van de Wereldbank financiële steun aan de Palestijnen overmaken.
BR>Dat onthield minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht uit het beraad van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg. Op vraag van het "kwartet" werkte de Europese Commissie een voorstel uit dat het mogelijk moet maken om de Palestijnse bevolking te helpen zonder dat het geld in de handen van de Hamasregering komt. De Wereldbank doet echter moeilijk en de Unie overweegt nu om de klus alleen te klaren. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Unie maken zich steeds meer zorgen over de gang van zaken in de Palestijnse gebieden. Niet alleen kondigde Hamas het einde van de wapenstilstand aan, er is ook het omstreden referendum van Mahmoud Abbas en de verontrustende financiële situatie van de Palestijnse overheid. Op vraag van het "kwartet" (Verenigde Naties, Verenigde Staten, Rusland en Europese Unie) werkte de EU-Commissie een systeem uit om de financiële hulp zo te verdelen dat Hamas er niet aan kan. Hamas staat immers op de lijst van terroristische organisaties en het kwartet eist dat de nieuwe Palestijnse regering Israël erkent en geweld afzweert. Dan pas kunnen de relaties genormaliseerd worden.