VLD dient klacht in bij provincie over BPA Mortelveld

Print
Het BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) Mortelveld in Heusden-centrum blijft de gemoederen bedaren. Ook oppositiepartij VLD is tegen de onteigeningen die zullen gebeuren en de opgelegde handelsbeperkingen buiten Heusden-centrum.
Daarom wil de partij klacht indienen bij het provinciebestuur. "De VLD is van oordeel dat de voorlopige aanvaarding van het BPA Mortelveld in strijd is met de regels van goed bestuur en heeft daarom klacht ingediend bij de bestendige deputatie in Hasselt", zegt raadslid Nanda Van Ende. "Hoewel het hier slechts gaat over een voorlopige aanvaarding waartegen nog bezwaar kan ingediend worden, is het voor de VLD duidelijk dat men ook de definitieve aanvaarding per se wil afhandelen voor de verkiezingen. Daarom heeft de meerderheid nu al voorlopig aanvaard, volgens ons op basis van gemanipuleerde en dubbelzinnige adviezen, om de zaak zo vlug mogelijk definitief te kunnen afhandelen. Als wij hier niet tegen reageren, is straks een eigendomstitel niets meer waard. Wij zijn principieel tegen onteigenen, dit is geen materie om slordig mee om te springen."