Duo ontwerpt toren van 600 meter voor Winterslag

Print
Twee Mechelaars hebben een plan klaar om in de Limburgse mijnstreek een toren van 600 meter hoog te bouwen met als spits een enorme windmolen. De gigantische constructie zou volgens de ontwerpers aan duizenden mensen werk kunnen verschaffen.
Veiligheidscoördinator Gaston Kuyckx en architect Jos Serneels ontvouwen hun plannen in een brief aan Limburgs provinciegouverneur Steve Stevaert. "Tien jaar geleden schreef ik zijn voorgangster al eens aan. In een televisie-uitzending hoorde ik haar toen vertellen dat het zo moeilijk was om horeca naar de mijnstreek te lokken. Ik ben ervan overtuigd dat er eerst iets moet te zien zijn. Als je in de Sahara een frietkot neerzet, komt daar ook geen volk op af," zegt Gaston, die Limburgse roots heeft. Zo rijpte bij hem het idee om op de terreinen van de voormalige steenkolenmijn in Winterslag (Genk) een indrukwekkend bouwwerk neer te poten. "Een monument van de mijnstreek, waar heel de wereld naar wil komen kijken. Het moet de mensen daar weer fier maken," benadrukt Gaston. Om dat plan waar te maken, vond hij een bondgenoot in Jos Serneels.

"De toren is voor mij slechts het sluitstuk van ons Delta-project voor Limburg. Het is onze bedoeling dat de economie van heel de provincie er wel bij vaart," zegt ingenieur-architect Serneels. De voorbije maanden werkte hij een eerste ontwerp voor de toren uit. "Hij moet een symbool zijn voor het opwekken van alternatieve energie, na de steenkolen de nieuwe energie uit Limburg. De windmolens die wij vandaag bouwen, zijn eigenlijk niet rendabel omdat ze geen opslagcapaciteit hebben. Veel energie gaat gewoon verloren," vertelt Serneels.

Door water op te pompen in de schachten van de toren als het verbruik beperkt is, wil hij daar verandering in brengen. "Twee kolommen van 345 meter hoog krijg je niet in een-twee-drie gevuld. Is er een piek in het verbruik, dan kan je werken volgens het principe van een waterkrachtcentrale. De windmolens met horizontale rotors die wij op de top willen zetten, zijn in staat om 1.500 woningen van stroom te voorzien," legt Jos Serneels uit.

Voor wetenschappers ziet Serneels in de toren een vette kluif. "Onlangs hoorde ik nog eens iets vallen over de sluiting van de universiteit in Diepenbeek. Welnu, ik denk dat de unief met studies over alternatieve energie en stabiliteit een mooie toekomst heeft. Leuven kan zich op de elektronica werpen en Gent op de biotechnologie," geeft Serneels aan. Ook op toeristisch vlak geloven de Mechelaars in de slaagkansen van hun supertoren. "Als hij er komt, is hij de hoogste van heel Europa. Een constructie die weg heeft van een raket die opstijgt, dat wil toch iedereen gezien hebben," besluit Gaston Kuyckx.