Kortingen kosten België 1,12 miljard euro extra

België moet tussen 2007 en 2013 zowat 1,12 miljard euro extra betalen om de kortingen die de Europese regeringsleiders in december aan 5 grote netto-betalers verleenden, te financieren.

Belga

BR>Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zweden slaagden er toen in om een forse "rebate" uit de brand te slepen. Groot-Brittannië behield dan weer een groot deel van zijn korting. Het bedrag werd zopas door het Planbureau gepubliceerd. Het Planbureau wijst er nochtans op dat België niet te erg mag mopperen. In 2013 zal ons land beduidend minder aan de Europese Unie afdragen dan de vorige jaren het geval was. Dat heeft alles te maken met de forcing van de 5 netto-betalers om het uitgavenplafond van de Unie op 1 procent van het Europees bruto nationaal inkomen (BNI) te bevriezen. Daardoor zal de Belgische bijdrage vanaf 2009 systematisch dalen om in 2013 nog slechts 0,89 procent van het nationaal BNI te bedragen. Dat is ongeveer het peil van het begin van de jaren '90. Momenteel schommelt de Belgische bijdrage rond de 1,03 procent.