OIVO pleit voor verbod van reclame voor -12 jarigen

De invloed van merken op jongeren wordt sterker. Reclamemakers gaan soms heel agressief te werk.

Belga

BR>Daarom pleit het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) voor een verbod van reclame bestemd voor -12 jarigen. Volgens een onderzoek bij jongeren tussen 9 en 18 jaar koopt 43 pct graag merkproducten. Ze erkennen de kwaliteit ervan en zijn zich bewust van het prijsverschil. Omdat reclamemakers in sommige gevallen heel agressief te werk gaan, pleit OIVO voor een verbod van reclame bestemd voor kinderen jonger dan 12 jaar. Vanaf 15 jaar worden jongeren immers bewuster van de invloed van reclame.