Betere bescherming voor wie zich borg stelt

Print
De ministerraad raakte het vrijdag ook eens over een reeks maatregelen inzake bankieren.
BR>Meer mensen zullen kunnen genieten van de basisbankdienst, de banken moeten slapende rekeningen weer activeren, er komt een betere bescherming voor wie zich borg stelt, rekeningen moete gratis kunnen worden afgesloten en de rente op spaarboekjes moet ingaan vanaf de storting tot het afhalen van een som geld. Het is slechts een greep uit een waaier aan initiatieven. Volgens de regering beheren de banken het geld van heel wat zogenaamde slapende rekeningen. Het gaat om spaar- of zichtrekeningen waarmee al vijf jaar niks meer gebeurt en waarvan zelfs de houders niet (meer) weten dat ze die bezitten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een rekening die grootouders hebben geopend voor hun kleinkind, maar die door overlijden in de vergetelheid is geraakt. De regering verplicht de banken nu om die rekeningen in kaart te brengen en na 5 jaar op zoek te gaan naar de titularissen van de rekeningen. Ze krijgen voor die opdracht een vergoeding van de overheid en toegang tot het rijksregister. Indien de banken de houders niet kunnen opsporen, gaat het geld naar de deposito- en consignatiekas van de overheid. Het geld wordt vanaf dan beheerd door de federale overheid, maar de rechthebbenden kunnen ook dan nog aanspraak maken op hun geld. De Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) controleert de operatie.