Europa wil globaal energieakkoord met Rusland

Print
Op de Europese Raad van 15 en 16 juni zullen de staats- en regeringsleiders een gemeenschappelijk nota van Commissie en Raad over het buitenlands energiebeleid van de Unie bespreken. Het document van iets meer dan 4 pagina's is een directe uitloper van het Groenboek van 8 maart.
"We hopen", aldus een hoge ambtenaar van de Commissie, "dat de regeringsleiders ons het mandaat zullen geven om een globaal energieakkoord met Rusland voor te bereiden." Hoewel het om een globale nota gaat, neemt Rusland in de nota een erg centrale plaats in. In 2004 kwam 24 procent van het Europees gasverbruik en 27 procent van het olieverbruik uit Rusland. Normaal dus dat Rusland in het document heel nadrukkelijk in beeld komt. De Europese Commissie hoopt dat de Unie in internationale energiekwesties voortaan met één in plaats van vijfentwintig stemmen zal spreken. Rusland wordt een eerste belangrijke test of die ambitie realistisch is. Volgend jaar moet immers over een nieuw kaderakkoord onderhandeld worden en het is de bedoeling om daar een allesomvattend energieluik in onder te brengen. Om die onderhandelingen goed voor te bereiden, dringen Raad en Commissie op een vlug positief signaal van de regeringsleiders aan. Zij moeten het licht op groen zetten. Immers, sinds de top van Hampton Court en de gascrisis in Oekraïne is energie "Chefsache" en staan de ministers van Energie onder curatele van de regeringsleiders.