Mittal mag Arcelor overnemen

Print
De Europese Commissie heeft -onder voorwaarden- de overname van staalgroep Arcelor door Mittal Steel goedgekeurd.
BR>Door de oplossingen die Mittal heeft voorgesteld, zijn er geen problemen meer vanuit concurrentie-oogpunt, aldus een persmededeling. Die oplossingen zijn de verkoop van fabrieken in Polen, Duitsland en Italië. "De Commissie heeft geconcludeerd dat de voorgenomen operatie geen aanleiding zal geven tot mededingingsbezwaren op de EER-markten voor de meeste staalproducten, behalve voor zware profielbalken, een speciaal soort lang product van koolstofstaal. Mittal heeft echter corrigerende maatregelen voorgesteld die de bezwaren van de Commissie zouden wegnemen. Gezien deze corrigerende maatregelen is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de operatie de daadwerkelijke mededinging in de Europese Economische Ruimte (EER) of een wezenlijk deel daarvan niet aanzienlijk zal belemmeren." Eurocommissaris voor Concurrentie Neelie Kroes vervolgt: "Bij alle bij de Commissie aangemelde concentraties is het mijn taak ervoor te zorgen dat zij de mededinging in het bedrijfsleven niet schaden, niet tot prijsverhogingen leiden of tot een beperking van de keuzemogelijkheden voor zakelijke klanten en eindverbruikers. Ik ben er volledig van overtuigd dat, dankzij de substantiële corrigerende maatregelen die door Mittal zijn voorgesteld, aan deze eisen zal worden voldaan".