Goedkoper bankieren en verzekeren

Print
De ministerraad heeft vrijdag een pakket maatregelen goedgekeurd dat bankieren en verzekeren volgens de regering eenvoudiger, transparanter en goedkoper moet maken.
BR>Naast de invoering van een rechtsbijstandsverzekering maakt paars ook werk van een verzekering tegen terroristische aanslagen. De regering zette vrijdag ook het licht op groen voor een rist initiatieven die met bankieren te maken hebben. Zo worden personen die zich borg stellen voor iemand voortaan beter beschermd. Banken worden verplicht om op zoek te gaan naar de houders van slapende rekeningen en hen te informeren over het bestaan van hun geld. Verder zullen voortaan meer mensen een beroep kunnen doen op de bestaande basisbankdienst. Banken moeten straks ook veel duidelijkere informatie verschaffen over de kleine lettertjes in allerlei contracten die worden afgesloten met de klant, over beleggings- en spaarproducten en over de interestvoeten die ze hanteren. De ministerraad ging overigens ook in op de vraag van de ministers van Consumentenzaken en Economie Freya Van den Bossche en Marc Verwilghen om de Raad voor de Mededinging te belasten met een onderzoek naar de interestvoeten die banken hanteren op spaarboekjes. Deze week bleek immers dat die de stijgende trend van de markt niet volgen.