Allochtone jongeren knappen Beringse mijnsite op

Print
De provincie Limburg gaat allochtone jongeren inschakelen om onderhouds- en opknapwerken uit te voeren rond de gebouwen van de voormalige mijnsite in Beringen.
BR> Het project moet een eerste aanzet geven tot de realisatie van de nieuwe invullingen rond de mijnsite en het geplande provinciale mijnmuseum. Op de mijnsite wordt een buurtdienst opgestart die zich in eerste plaats op allochtone jongeren uit Beringen richt. "Met dit project willen we allochtone jongeren eerst een opleidings- en werkervaringstraject aanbieden dat uiteindelijk moet leiden naar een duurzame job op de mijnsite", zei gedeputeerde Jos Claessens (VLD) vrijdag op een persconferentie in Beringen. Het project, een voorstel van Claessens dat kadert in het luik sociale economie, kan rekenen op een subsidie van 40.000 euro van de federale overheid en van 53.000 euro van de cel Mijnerfgoed van het Limburgse provinciebestuur. De vzw Europees Centrum voor Restauratietechnieken zal optreden als werkgever en organisator en bijgevolg instaan voor de aanwervingen en opleidingen van het project. Vanuit het Limburgplan wordt nog eens 46.000 euro voorzien. In het Limburgplan is in totaal 966.000 euro ingeschreven voor projecten in het kader van het luik sociale economie.