Kortgedingrechter geeft Brussel gelijk inzake Boudewijnstadion

Print
De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft in kort geding de stad Brussel gelijk gegeven in het geding tegen de FOD Binnenlandse Zaken betreffende de veiligheid van het Koning Boudewijnstadion.
Dat is vrijdagmorgen vernomen van de kabinetschef van Brussels burgemeester Freddy Thielemans en van de kabinetschef van sportschepen Bertin Mampaka.

De zaak in kort geding sloeg op de inhoud van een proces-verbaal van de voetbalcel van het ministerie, dat volgens de stad Brussel een nieuwe interpretatie geeft aan de berekeningswijze van de evacuatiecapaciteit van tribune 1 en de facto een capaciteitsbeperking inhield tot 3.500 toeschouwers in plaats van 10.000.
Volgens de stad Brussel, hierin gevolgd door de rechter, heeft de voetbalcel de regels tijdens het spel gewijzigd. Tal van competities, onder meer Euro 2000, konden wél doorgaan op basis van de voorgaande berekeningen, argumenteerde de kabinetschef van schepen Bertin Mampaka de essentie.