423 extra jongeren krijgen startbaanovereenkomst

Print
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waardoor 423 jongeren extra met een startbaanovereenkomst via de federale overheid aan de slag kunnen.
BR> Ze zullen ingezet worden in 14 projecten inzake veiligheid en overlast. Het hoofdstuk van het generatiepact "meer jongeren tewerkstellen" voorzag de versterking van de federale globale projecten startbanen. Zoals vermeld in het pact zien de uitvoerders van die globale projecten erop toe dat werkloze jongeren, vooral de minst gekwalificeerde en uit het Brussels gewest, op de arbeidsmarkt worden ingeschakeld. Op deze manier kunnen 423 extra jongeren met een startbaanovereenkomst via de federale overheid aan de slag. Ze zullen ingezet worden in 14 projecten die aan een concrete maatschappelijke behoefte voldoen. Zo zullen 307 jongeren worden ingezet in projecten die met veiligheid te maken hebben zoals de bestrijding van overlast, de veiligheid rond voetbalvelden, personeel bij gerechtshoven en justitiehuizen en andere. De aanwerving van de jongeren zou op 1 juli van start moeten gaan. Het ontwerp kb moet wel nog naar de Raad van State.