Aantal regularisaties om humanitaire redenen daalt

Print
In het eerste kwartaal van 2006 kregen 950 vreemdelingen een verblijfsvergunning om humanitaire redenen.
BR>Op jaarbasis is dat een sterke daling in vergelijking met het aantal verblijfsvergunningen dat in 2005 om humanitaire redenen werden toegekend (3.800 in 2006 ten aanzien van 5.424 in 2005). Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael op een schriftelijke vraag van kamerlid Staf Neel (Vlaams Belang). De Dienst Vreemdelingenzaken ontving vorig jaar in totaal 15.927 aanvragen om op basis van artikel 9, 3e lid, van de vreemdelingenwet een verblijfsvergunning te krijgen om humanitaire redenen, tegenover 3.703 (14.812 op jaarbasis) tijdens het eerste kwartaal van 2006. Het grootste deel van de vergunningen wordt toegekend wegens de onredelijk lange asielprocedure (656 in 1e kwartaal 2006), gevolgd door prangende humanitaire redenen (227) en medische motieven (67).