Ziekteverzuim stijgt met 18,5 procent

Print
Het globaal ziekteverzuimpercentage in de privésector in België is in de periode 2001-2005 met 18,5 procent gestegen (tot 5,1 procent in 2005).
BR> De stijging is vooral te wijten aan het ziekteverzuim van meer dan een jaar, dat met 61,3 procent steeg. Ook de frequentie van het ziekteverzuim per werknemer steeg met 15,1 procent. Dit blijkt uit een studie door Securix Metrix die uitgevoerd werd op de databank waarover de Medische Controledienst van deze organisatie beschikt en waarin informatie aanwezig is over 232.937 werknemers. De resultaten staan in het tijdschrift Over.Werk. van het Leuvense Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming. In 2005 was er een stijging van het ziekteverzuimpercentage met 4,1 procent. Het aandeel werknemers dat zich niet ziek meldde, daalde in 2005 met 4 procent tot 55,2 procent. Ook het gemiddelde aantal keren dat men zich ziek meldde, steeg met 7,6 procent. Een gemiddelde werknemer meldde zich één keer ziek. Een gemiddelde afwezigheid duurt 12,8 werkdagen. Het sterkst was de stijging van het aandeel werknemers dat zich vijfmaal of meer ziek meldde: van 1,8 tot 2 procent (plus 10,4 procent). Securix schat de totale kost van het ziekteverzuim voor alle werkgevers in België voor 2005 op bijna 7,9 miljard euro. In die kost zijn zowel de directe (gewaarborgd loon, patronale kost, premies...) als indirecte kosten (administratieve opvolgingskost, kosten voor vervanging, mogelijk productie- en kwaliteitsverlies...) inbegrepen. De indirecte kosten zijn 2,5 keer zo hoog als de directe.