Verzekering tegen terroristische aanslagen

Print
De ministerraad heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat verzekeraars verplicht de dekking tegen terroristische aanslagen voortaan te voorzien in een reeks polissen.
BR>Het gaat om de levens-, hospitalisatie-, ongevallen- en ziekteverzekering. Voor de auto-, brand- en arbeidsongevallenverzekering is dat al het geval. Volgens premier Guy Verhofstadt zullen de verzekeringspremies door de maatregel zeker niet de hoogte in gaan. Volgens minister van Economie Marc Verwilghen gaat de regering met de maatregel in op een aanbeveling van de OESO, die landen die een risico lopen op terroristische aanslagen aanbeval om dergelijke dekking te voorzien. De regeling die de regering uitwerkte heeft een dubbele doelstelling: de financiële stabiliteit van de sector verzekeren en toch garanderen dat slachtoffers snel vergoed kunnen worden. De maximale dekking bij een terroristische aanslag bedraagt 1 miljard euro. De verzekeraars of herverzekeraars staan in voor maximaal 700 miljoen euro, de overheid voor de laatste 300 miljoen euro. Volgens zowel minister Verwilghen als premier Verhofstadt zullen de premies door dit plafond zeker niet stijgen. Om daarover helemaal zeker te zijn, gaat de regering later met de sector een convenant afsluiten. Ondertussen vertrekt het ontwerp voor advies naar de Raad van State.