Abbas wil internationale conferentie

Print
De Palestijnse president Abbas heeft woensdag opgeroepen tot het "onmiddellijk" houden van een internationale conferentie om een oplossing te krijgen voor het Israëlisch-Palestijns conflict.
"Om een oplossing te vinden voor het conflict mogen de (betrokken) partijen niet alleen worden gelaten gezien het onevenwicht tussen de bezetter en degene die wordt bezet", zei Abbas in een redevoering voor het Nobelinstituut in Oslo. "Men moet onmiddellijk een internationale conferentie bijeenroepen om rechtstreekse onderhandelingen mogelijk te maken op grond van de internationale resoluties en de ondertekende akkoorden. De internationale gemeenschap, vertegenwoordigd door het Kwartet (de VS, Rusland, de VN en Europa) of een ander kader, zal tegelijkertijd de rol vervullen van bemiddelaar en scheidsrechter", aldus de Palestijnse president.