Rechtbank verbiedt sluiting postkantoor in Aarsele

Print
De voorzitter van de Brugse rechtbank heeft bij eenzijdig verzoekschrift, op vraag van het stadsbestuur van Tielt, aan de nv De Post verboden om het postkantoor in Aarsele te sluiten.
Volgens het schepencollege verzaakt De Post door de sluiting aan de continuïteit van de dienstverlening. Het stadsbestuur dringt op zijn minst aan op de inrichting van een Postpunt voor het postkantoor sluit.

Het eenzijdig verzoekschrift bij de rechtbankvoorzitter dateert van 24 april. Het verbiedt de nv De Post om het kantoor te sluiten. De voorzitter legde een dwangsom van 50.000 euro op en roept de partijen donderdag 27 april om 11 uur in Brugge samen voor een buitengewone zitting met het oog op een tegensprekelijk debat. Daarna zal de voorzitter de eis herbekijken.
"De Post wil besparen en sluit daarom enkele kantoren. Later wil ze een aantal Postpunten met beperkte service voorzien. Wij hebben met De Post al overleg gepleegd over deze eenzijdige beslissing", doet burgemeester Michiel Van Daele (CD&V) het verhaal. "Door de sluiting komt de continuïteit van de dienstverlening in Aarsele minstens tijdelijk in het gedrang. De 3.600 inwoners moeten voor hun postdiensten zes kilometer verder, naar Tielt. Nochtans is in de beheersovereenkomst vastgelegd dat er voor dergelijke ingrepen overleg moet worden gepleegd met de lokale overheden. Maandag is het kantoor gesloten. Daarop hebben we een gerechtelijke procedure opgestart. Mogelijk volgt ook nog een zaak voor de Raad van State".
Inmiddels is het postkantoor in Aarsele terug open. Dit in afwachting van een uitspraak van de rechter in kort geding donderdag.