Groen! niet te spreken over hervorming asielbeleid

Print
Groen! is niet te spreken over de hervorming van het asielbeleid. "Het ontwerp van minister Dewael - de belangrijkste hervorming van de asielaanvraag sinds jaren - is het slechtste op humaan vlak van deze legislatuur.
Het uitgangspunt was de procedure te versnellen, het resultaat is een regelrechte aanfluiting van de mensenrechten," zegt Groen!-ondervoorzitster Tinne Van der Straeten zondag.
Groen! wil dan ook dat het federale parlement het wetsontwerp grondig wijzigt. De partij is vooral ontevreden omdat in de wettekst geen criteria staan voor regularisaties. Daardoor is er nog steeds geen structurele en transparante regeling voor mensen zonder papieren, luidt het. "Het beleid zal dus willekeurig blijven en mensen zullen nog meer hun toevlucht zoeken tot kerkbezettingen en hongerstakingen", meent Van der Straeten.