Mediacommissie keurt nieuw VRT-decreet goed

Print
De commissie Media van het Vlaams parlement heeft donderdag het ontwerpdecreet goedgekeurd dat de raad van bestuur van de VRT meer slagkracht moet geven en voor een grotere financiële transparantie binnen de openbare omroep moet zorgen. Dat gebeurde unaniem. De tekst verhuist nu naar de plenaire vergadering. Met het decreet wil Vlaams Mediaminister Geert Bourgeois duidelijkheid scheppen in de beheersstructuur van de VRT met evenwichtige interne bestuursverhoudingen en meer democratische inspraak. De taken van zowel gedelegeerd bestuurder als raad van bestuur worden duidelijk afgelijnd. Op die manier wordt komaf gemaakt met discussies over wie waarover mag beslissen, wie wat mag controleren, wie waarin en wanneer inspraak heeft, enzovoort.
Toen het werkdocument van minister Bourgeois vorig jaar uitlekte, veroorzaakte dat nogal wat beroering. Bij sommigen dook het doembeeld op van de gepolitiseerde openbare omroep, die door de bemoeizucht van de raad van bestuur volledig verlamd zou worden.