Fort Breendonk voor het eerst sinds 1948 boven 100.000 bezoekers

Print
Het Fort van Breendonk, een van de best bewaarde gevangenenkampen van Europa, heeft het voorbije jaar voor het eerst sinds 1948 meer dan 100.000 bezoekers geteld.
De spectaculaire bezoekerstoename in 2005 is te danken aan de grondige renovatie die het Fort in 2003 onderging, zegt Myriam Metdenancxt, pr-verantwoordelijke van het Fort.
In augustus 1947 werd het Fort van Breendonk erkend als Nationaal Memoriaal. Omdat er bij wet van 1947 reeds bepaald was dat het Fort toegangsgeld mocht vragen, werden er van in het begin cijfers en statistieken van bezoekers bijgehouden. In 1948 registreerde het Fort 64.312 bezoekers. Een jaar later vonden 109.731 mensen hun weg naar het Fort, wat meteen een record betekende. Sindsdien bleef het bezoekersaantal op een gemiddelde van 60.000 bezoekers per jaar steken. Maar in 2005 bereikte het Fort opnieuw de kaap van de 100.000 bezoekers. "We telden in 2005 iets minder dan 102.000 bezoekers", aldus Myriam Metdenancxt.