Tien procent minder faillissementen in maart

Print
Gedurende de maand maart 2006 gingen in België in totaal 683 bedrijven failliet, een daling van 10,4% in vergelijking met maart 2005. Het aantal faillissementen gedurende de laatste drie maanden bedraagt 2113, dat betekent een toename met 0,9% tegenover dezelfde periode van 2005. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie - algemene directie statistiek.
Gedurende de laatste drie maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalde het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 10,9%, in de bouwnijverheid was er een daling met 1,1%; de handel kende een afname van 1,6% en in de horeca waren er 5,8% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in het transport en de andere diensten nam toe met 5,4%.
Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van drie maanden een daling met 3,6% in Vlaanderen, in Wallonië stijgen de faillissementen met 9,1% en Brussel kent een toename met 1,6%.
Als de failliete ondernemingen opgedeeld worden volgens grootteklasse, bedragen de veranderingen, steeds voor dezelfde vergelijking van de laatste drie maanden met dezelfde periode in 2005, +0,9% voor ondernemingen zonder werknemers, +1,2% voor de kleine ondernemingen met 1 tot 9 werknemers, -6,3% voor de middelgrote ondernemingen met 10 tot 49 werknemers en +37,5% voor de grotere bedrijven die 50 of meer personen aan het werk hebben.
Een uitsplitsing naargelang de rechtsvorm, tenslotte, geeft -7,8% voor de zelfstandigen, -9,1% voor de N.V.'s, +6,1% voor de B.V.B.A.'s en +9,9% voor de coöperatieven.