Limburgse fuiforganisatoren kunnen beroep doen op "feestloketten"

Print
Om het de organisatoren van fuiven en evenementen voor jongeren te vergemakkelijken, richt de provincie Limburg gemeentelijke fuifloketten op. Op die manier zijn alle informatie en noodzakelijke formulieren binnen één dienst gecentraliseerd.
Door gemeentebesturen te ondersteunen bij de opstart van een feestloket is Limburg de enige provinciale overheid die een concreet antwoord biedt op de conclusies uit het onderzoek rond fuiven in opdracht van minister Bert Anciaux (Spirit), zo zei gedeputeerde voor Jeugd Jules D'Oultremont (sp.a) donderdag tijdens de voorstelling van de gemeentelijke feestloketten en de lancering van de provinciale website www.feestloket.be in Bilzen.
Tot hiertoe hebben al 25 Limburgse gemeenten zich geëngageerd om een feestloket in hun gemeente te installeren. Het gaat onder meer om Beringen, Dilsen-Stokkem, Genk, Halen, Hoeselt, Kinrooi, Lommel, Maasmechelen, Peer, Riemst en Sint-Truiden.

In de loketten kunnen fuiforganisatoren terecht voor algemene informatie over het wettelijk kader, ondersteuning en dienstverlening. Sommige aangesloten gemeenten bieden zelfs de mogelijkheid om gemeentelijke zalen of sporthallen rechtstreeks bij het feestloket te boeken.
De deelnemende gemeenten verlenen voorts ook hun hulp bij het voeren van promotie door bijvoorbeeld evenementen in hun gemeentelijk informatieblad aan te kondigen of door vergunningen voor het gebruik van geluidswagens af te leveren.

D'Oultremont wees erop dat de provincie Limburg er als jongste Vlaamse provincie altijd naar gestreefd heeft om een positief fuifklimaat te creëren en altijd gezocht heeft naar oplossingen om fuivers en organisatoren te stimuleren, in plaats van naar nieuwe regels te zoeken en repressief op treden.