Affaire-Erdal leidt tot welles-nietes-debat

Print
De affaire-Erdal heeft ook donderdagnamiddag in de Kamer geleid tot een welles-nietes-debat tussen meerderheid en oppositie. De CD&V blijft het ontslag van minister Dewael eisen.
De regering vindt dat haar niks te verwijten valt.
Alles draait om de vlucht van de Turkse activiste Fehriye Erdal, die de dag voor haar veroordeling door de Brugse correctionele rechtbank de benen nam, ondanks een observatieoperatie door de staatsveiligheid. Het debat wakkerde opnieuw aan nadat de comité's P en I, die toezicht houden op de politie- en inlichtingendiensten, dinsdag hun rapport over de affaire overmaakten.
Volgens de oppositie blijkt daaruit duidelijk dat de regering Erdal wel had kunnen oppakken voor de uitspraak op het proces. Dewael heeft dat altijd ontkend.
Tony Van Parys (foto) wees erop dat de staatsveiligheid tot elf keer heeft gewaarschuwd voor een vlucht van Erdal. "En toch stelde Dewael dat er geen concrete indicaties waren voor een eventuele vlucht. U heeft het parlement dik bedrogen", verklaarde de CD&V'er.
Van Parys vindt het ook onaanvaardbaar dat de regering weigerde de politie in te schakelen om Erdal te volgen. "U heeft het zo georganiseerd dat Erdal niet kon worden opgepakt. Dat was een politieke keuze", luidde het.
Eenzelfde geluid viel te horen bij de andere oppositiepartijen. Volgens cdH-fractieleider Melchior Wathelet waren er drie mogelijkheden om Erdal op te pakken. Filip De Man van het Vlaams Belang verwees naar de antiterrorismewet als instrument om dat te doen.
Minister Dewael en Justitieminister Laurette Onkelinx bleven op hun standpunt staan. Erdal was voor de uitspraak op het proces een vrij en onschuldig persoon. De regering had zelfs geen maatregelen moeten nemen, maar besliste haar toch een statuut met een vaste verblijfplaats te geven, met een observatie door de staatsveiligheid en de plicht voor Erdal om zich te melden telkens ze haar woning verliet.
Volgens Dewael kon de politie de observatie niet uitvoeren omdat ze dat enkel kan wanneer er sprake is van een "gerechtelijke finaliteit. Dat Erdal zich onttrokken zou hebben aan de meldingsplicht klopt ook niet, ging Dewael verder. De Turkse verliet twee keer haar verblijfplaats zonder het te melden, één keer om naar het proces te gaan en een andere keer om medische redenen.
De VLD-bewindsman ontkende ook dat de staatsveiligheid 11 waarschuwingen heeft uitgestuurd. "Ik heb in 2005 voor het eerst kennis genomen van een rapport van de staatsveiligheid, maar daarin werd niet zozeer een risicoanalyse gemaakt, maar werden wel vragen gesteld bij haar observatietaak. Wij hebben de signalen bovendien niet in de wind geslagen", klonk het.
Dewael kaatste de bal terug naar de oppositie door zich af te vragen of Erdal van 2004 tot 2006 administratief had moeten worden aangehouden en in een gesloten asielcentrum geplaatst. Erdal zou naar de Raad van State gestapt zijn en gelijk hebben gekregen. "Dan zou het land te klein zijn geweest". De minister voegde er nog aan toe dat de activiste nooit werd vervolgd of verhoord voor de aanslag in Istanboel die de DHKP-C heeft opgeëist.