Vijftig minderjarigen in gesloten centra

Print
In de instellingen van Merksplas, Vottem en Steenokkerzeel zitten momenteel vijftig minderjarigen samen met hun ouders opgesloten, in afwachting van hun repatriëring. De Beweging van Kinderen Zonder Papieren klaagt de opsluiting van deze kinderen aan. Ook professor Peter Adriaenssens zet zijn schouders onder deze actie en neemt er het peterschap van op.
"Kinderen opsluiten is misdadig en nefast voor de psychologische ontwikkeling", zegt de beweging.
"Het systematisch opbergen van kinderen in gesloten instellingen is flagrant in strijd met het kinderrechtenverdrag van de VN dat door België in 1992 werd geratificeerd", stelt Jozef Hertsens van de Beweging. "Bovendien benaderen de omstandigheden in de gesloten centra lang niet de voorwaarden en aanbevelingen die de VN formuleert in verband met de opvang van vluchtelingenkinderen", vervolgt Hertsens.