Vanhengel betreurt sluiting Nederlandstalige school Laken

Print
Brussels minister Guy Vanhengel, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs, vindt de beslissing van de Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant om hun lagere school in Laken te sluiten "betreurenswaardig en misplaatst". Hij hoopt dat de bevoegde instanties van het vrij onderwijs alsnog zullen ingrijpen, luidt het zondag in een mededeling.
De inrichtende macht van de vrije lagere school Kristus Koning Assumptia liet afgelopen week de ouders per brief weten dat ze voor het schooljaar 2007-2008 moeten uitkijken naar een andere lagere school voor hun kinderen. Dat is volgens Vanhengel niet alleen een streep door de rekening van de ouders, maar ook voor de niet-benoemde leerkrachten die op zoek moeten naar een andere stek.
De minister erkent dat hij het vrij onderwijs niet kan verbieden een school te sluiten, "maar de houding ten opzichte van deze 71 kinderen vind ik onaanvaardbaar. (...) Een school opdoeken doe je niet op zo'n korte termijn: een uitdoofscenario, gespreid over enkele jaren was veel redelijker geweest". Toen hij op 19 januari voor het eerst lucht kreeg van de plannen, had Vanhengel een onderhoud met Mieke Van Hecke, waaruit bleek dat een afbouw van de capaciteit van het vrij onderwijs enkel met instemming van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) kan, die een bindend advies dient uit te brengen bij de Diocesane Planificatie- en Coördinatiecommissie.