VLD-oppositie vindt gemeenteraad Neerpelt te kort

Print
Oppositiepartij VLD stelt zich vragen bij de korte duur van de laatste twee gemeenteraden. “Voor de tweede keer op rij zijn de 25 Neerpeltse gemeenteraadsleden samengekomen voor een gemeenteraad van slecht enkele minuten. Er bestaat inderdaad de verplichting om de raad 10 keer per jaar samen te roepen. Maar als men binnen het kwartier klaar is met de dagorde, is dat voor ons het bewijs dat er door de meerderheid niet veel stof tot discussie wordt geleverd,” aldus fractieleider Stijn Philippe.
“Ook in de laatste rechte lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen moet men dieper durven ingaan op de toekomst van onze gemeente, en niet enkele technische dossiers en toewijzingen van mandaten ter stemming leggen.” Burgemeester Raf Drieskens wil niet gesuggereerd zien dat er weinig inhoudelijke punten worden behandeld. “Inhoudelijk vind ik deze kritiek ook magertjes,” grinnikt hij.
“De afgelopen vier maanden hebben we zeer belangrijke beslissingen genomen. In de gemeenteraad van december zijn door hard te werken veel knopen doorgehakt voor 2006. Hierdoor hebben we gemiddeld de laatste vier raden 16 punten behandeld. We opteren niet om zaken onnodig te spreiden en daarmee ook onnodig op de lange baan te schuiven. Een voorbeeld is de nieuwe KMO-zone Lillerheide, een investering van 2,3 miljoen euro. Ook op vlak van het lokale sociale beleid zijn veel beslissingen genomen. Ook naar verkeersinfrastructuur. De oppositie noemt dat technische dossiers, maar wel met belangrijke gevolgen.”