"Maximum kwartier verkeershinder bij werken"

Print
Bij wegenwerken of evenementen mag de verkeershinder niet groter zijn dan 15 minuten. Dreigt die hinder toch groter te zijn, dan moeten structureel minder hinder maatregelen voorzien worden.
Dat zegt automobilistenorganisatie VAB.
Te vaak leiden werken of evenenmenten nog tot grote files en bijgevolg tot milieuhinder, tijdverlies en economische schade. Aan de hand van twee simulaties (Batibouw en geplande werken aan de E19) wil VAB het belang van structurele minder hinder maatregelen illustreren.
Vijf dagen fileleed op de Brusselse Ring veroorzaakt door Batibouw heeft volgens VAB geleid tot een extra verbruik van 525.000 liter brandstof, tot 300.000 extra file-uren en een totale economische meerkost van 3,5 miljoen euro.
De werken aan de E19 Brussel-Antwerpen zullen op jaarbasis (gerekend aan een kwartier vertraging voor de weggebruiker) leiden tot een meerverbruik van 7 miljoen liter brandstof, bijna 4 miljoen extra file-uren en een totale economische meerkost van bijna 47 miljoen euro.
De VAB wil niet dat de filekost wordt afgewenteld op de automobilisten en bedrijven en dringt aan op structurele minder hinder maatregelen. VAB wil een 15 minutennorm. "Op het ogenblik dat een extra verkeershinder van 15 minuten of meer verwacht wordt, moet er pro-actief een reeks minder hinder maatregelen opgelegd moeten worden", klinkt het.