VLD blijft hopen op meer koopzondagen

Print
De Vlaamse liberalen blijven hopen op meer koopzondagen in ons land. De voorbije dagen rees er protest tegen de beslissing van de regering. Er werd betoogd en vrijdag kwamen werkgevers en vakbonden uit de handelssector overeen om de kwestie door te verwijzen naar het sociaal overleg. Dat CAO-overleg is pas tegen de lente van volgend jaar voorzien.
Toch hoopt VLD-staatssecretaris Vincent Van Quickenborne dat het Koninklijk Besluit (KB) al binnen enkele maanden kan worden goedgekeurd. Dat verklaarde hij zaterdag op de VRT-radio.
De VLD was binnen de regering vragende partij voor meer koopzondagen. Van Quickenborne beklemtoonde zaterdag dat de maatregel door de voltallige regering is goedgekeurd. Hij wees er ook op dat individuele winkeliers ondanks het verzet van de warenhuissector wel kunnen beslissen meer zondagen de deuren te openen. Het KB is momenteel doorgestuurd naar de Nationale Arbeidsraad en Van Quickenborne hoopt dat het binnen enkele maanden kan worden gepubliceerd.
Oppositiepartij CD&V vraagt de regering de plannen op te bergen. Ze wijst op de signalen die vanuit de sector zijn gegeven.