Hasselt annexeert Domein Bokrijk

Het Domein Bokrijk ligt niet langer in Genk, maar in Hasselt. De annexatie werd in het geheim voorbereid door de Vlaamse overheid opdat de 'irrationele' rivaliteit tussen beide steden geen rol zou spelen.

jforier

Bedoeling van de overdracht is dat zowel 'grootstad' Hasselt als 'industriestad' Genk zich meer op hun hoofdfunctie toeleggen. Genk krijgt een compensatie van €100 miljoen LRM-geld voor de industrie.

Het Domein van Bokrijk, jarenlang grondgebied van Genk, wordt deel van Hasselt met ingang van het tweede kwartaal van 2006 - vandaag dus. Het is voor het eerst sinds de grote fusiegolf van 1977 dat er aan de gemeentegrenzen wordt gesleuteld. Maar niet voor het laatst: op 1 juli zouden er in Limburg nog enkele andere grenscorrecties worden doorgevoerd. Bedoeling is enkele mislukte fusies ongedaan te maken, én de centrumsteden Hasselt en Genk beter te doen aansluiten bij hun hoofdfunctie, respectievelijk 'grootstad' en 'industriestad'.

Lang geleden was Bokrijk het bezit van de (Hasseltse) Zusters van Herkenrode. Dat het Domein uiteindelijk bij Hasselt gevoegd zou worden, werd verhinderd door een ordinaire ruzie tussen de zusters en Hasseltse boeren die aanspraak maakten op de Bokrijkse landbouwgrond. Van de weeromstuit schonk de abdij van Herkenrode het Domein dan maar aan Genk.

"We hebben echter vormfouten gevonden in de documenten uit 1846, waardoor de schenking technisch gezien ongeldig is," zegt Arno Buonscherzo van de Commissie Vastlegging Interne Grenzen (Vlaamse administratie). "Daardoor wordt Bokrijk in theorie weer eigendom van de abdij, maar in de praktijk bestaat die niet meer. Omdat het Domein vroeger vanuit Hasselt bestuurd werd en omdat het er toch aan grenst, was de meest logische keuze: Bokrijk naar Hasselt."

Maar waarom? Bokrijk in Genk, daar had toch niemand een probleem mee? "Klopt," zegt Sam Quaedvliegh van de Cel Stedelijk Beleid (Vlaamse administratie). "Maar we wilden van Bokrijk een test-case maken. Dat kon dankzij die vormfouten. Om een technisch verhaal simpel uit te leggen: de centrumsteden moéten zich concentreren op hun hoofdfunctie. Dat kan ook door uitwisseling van grondgebied. Zo past Bokrijk als recreatieve groene long beter bij Hasselt, de enige Limburgse gemeente die kan doorgroeien tot grootstad. Genk krijgt als compensatie middelen van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) om zich nog beter toe te leggen op industrie en logistiek." Volgens nog onbevestigde geruchten zou het gaan om 100 miljoen euro LRM-geld.

Voor het Domein Bokrijk zelf, waar toevallig net dit weekeinde het toeristisch seizoen herbegint, verandert er in de praktijk niets. Iedereen blij, dus. Maar waarom moest de transfer dan in het geheim gebeuren? "De Vlaamse overheid staat voor beter bestuurlijk beleid. Daarom hebben we ook rekening gehouden met de niet-rationele factor in dit dossier: de aloude rivaliteit tussen Genk en Hasselt," aldus Quaedvliegh. "Nu zullen er ook wel heftige reacties komen, maar aan een voldongen feit valt toch weinig te veranderen."

Dat brengt ons bij de belangrijkste vraag van allemaal: wat nu? Heeft de Vlaamse overheid nog van die grappen paraat? Het is een publiek geheim dat er een masterplan bestaat om Hasselt doelbewust tot grootstad uit te bouwen. Een bekend element daarvan is de nieuwe naam van het Limburgs Universitair Centrum: 'Universiteit Hasselt'. Dat zorgde eerder al voor grote opschudding in Diepenbeek (waar de LUC-campus zich bevindt). Zal Hasselt nu ook de daad bij het woord voegen en de universitaire campus gewoon annexeren?

"Daar kan ik nog niks over zeggen," lacht Quaedvliegh. "Maar het is duidelijk, ook voor de Diepenbekenaren, dat de huidige toestand niet logisch is. Het kan toch niet dat een unief met de naam van één gemeente zich bevindt op het grondgebied van een andere gemeente?"

Iets duidelijker is Quaedvliegh over een andere grenswijziging die op 1 juli zou ingaan: "De fusie Maaseik wordt algemeen beschouwd als te groot, en mislukt. We bekijken of we een extra Limburgse gemeente kunnen inrichten die zou bestaan uit Opoeteren en Neeroeteren en simpelweg 'Oeteren' zou heten."

Ook dan zullen er wellicht maar 44 Limburgse gemeenten zijn: "Herstappe is écht wel te klein om apart te bestaan. We gaan voorstellen dat Herstappe ófwel bij Tongeren, ófwel bij Crisnée gevoegd wordt. Daarvoor bestaan twee denkpistes. Eén: de Herstappenaars kiezen bij referendum voor het Nederlands of het Frans. Afhankelijk daarvan belandt het dorpje bij de buurgemeente boven of onder de taalgrens. Twee: we laten Tongeren en Crisnée kiezen of ze tweetalig willen worden. Herstappe zal dan toegevoegd worden aan de gemeente waar de grootste meerderheid ja/oui zegt."

Wij willen graag weten of en hoe de transfer van Bokrijk u bezighoudt. Vindt u de overdracht van Bokrijk naar Hasselt een goed idee, sms dan BOKRIJK JA naar 3623. Vindt u dat Bokrijk beter bij Genk was gebleven, sms dan BOKRIJK NEE naar 3623. U kan stemmen tot middernacht op zaterdag. U kunt naast sms ook uw stem uitbrengen via deze site. Klik hiervoor op de Bokrijk-button in de rechterkolom van de frontpagina.

Aangeboden door onze partners